16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Biblioteka

BIBLIOTEKA DOBRE MIEJSCE DLA CZŁOWIEKA

     „Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać”

Tu warto i wypada bywać.
„Bez porządnej biblioteki w porządnej szkole porządnie uczyć się nie da”

 

Witamy na stronie biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej  im. Bohaterów Września 1939 w Radymnie

NAUCZYCIELE – BIBLIOTEKARZE:

mgr Marta Czerniecka

 

Godziny pracy szkolnej biblioteki w roku szkolnym 2020/2021

Oddział biblioteki

przy ulicy Mickiewicza 4

Oddział biblioteki

przy ulicy Lwowskiej 20F

Dzień tygodnia

Czas otwarcia

Dzień tygodnia

Czas otwarcia

Poniedziałek

11.30-14.00

Poniedziałek

8.00 – 11.00

Wtorek

8.00 – 11.00

Wtorek

11.30-14.00

Środa

11.30-14.00

Środa

8.00 – 11.00

Czwartek

8.00 – 11.00

Czwartek

11.30-14.00

Piątek

8.00 – 14.00

Piątek

nieczynne

 

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji, którego zadaniem jest służenie realizacji programu nauczania i wychowania oraz przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji.

Biblioteka bierze udział w pełnieniu podstawowych funkcji szkoły w stosunku do uczniów: kształcącej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej.
Głównym celem pracy jest przygotowanie uczniów do samokształcenia w dalszych etapach edukacyjnych.

 

Do stałych form pracy biblioteki szkolnej należą:

  • Pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników,
  • Obchody Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych,
  • Konkursy  recytatorskie , czytelnicze, literackie, plastyczne.

 

ZBIORY BIBLIOTEKI

Szkolna biblioteka oferuje:

  • lektury,
  • literaturę piękną,
  • książki popularnonaukowe,
  • księgozbiór podręczny,
  • czasopisma,
  • informacje dostępne w Internecie,
  • literaturę pedagogiczną.

Księgozbiór dostosowany jest do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców.

Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.

W czytelni zawsze można skorzystać ze znajdujących się tam czasopism:( m.in.  BIBLIOTEKA W SZKOLE, POLONISTYKA , WIEDZA I ŻYCIE,  VIKTOR JUNIOR , ŚWIERSZCZYK , MŁODY TECHNIK,  ŻYCIE SZKOŁY,  ŚWIAT NAUKI ,  MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY )

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADYMNIE

W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

v  Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

v  Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.

v  Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.

v  Maksymalny czas wypożyczeń książki to dwa – trzy  tygodnie. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można przedłużyć na jeszcze jeden tydzień.

v  Uczeń może posiadać na swoim koncie cztery książki. O większej ilości książek decyduje nauczyciel bibliotekarz.

v  Uczeń, który ma nie oddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

v  Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

v  Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki oraz innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

v  Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

v  Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

v  Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.

 

2a  

 

REGULAMIN CZYTELNI 

W CZYTELNI MOŻNA:

1.   UCZYĆ SIĘ

2.   CZYTAĆ

3.   POSZUKIWAĆ INFORMACJI

v  Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i rodzice.

v  Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami.

v  W czytelni należy zachować ciszę. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki

v  Każdy czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybrać potrzebne mu
książki i czasopisma.

v  Wykorzystane książki należy  zwracać nauczycielowi bibliotekarzowi.

v  Książki i czasopisma należy szanować.

v  Wszyscy czytelnicy powinni dbać o ład i porządek w czytelni.

v  W czytelni nie wolno spożywać posiłków ani przechowywać żywności.

                                                                                                                            

 

Biblioteka szkolna
Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej

 

Od  marca 2008 r. w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej w Radymnie działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM). Powstało ono w ramach projektu „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego przez Unię Europejską (EFS Europejski Fundusz Społeczny), a wdrażanego przez MENiS.

Pracownia wyposażona jest w  4 stanowiska komputerowe, sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka ) oraz oprogramowanie multimedialne.

Pakiet multimedialny to:
• Encyklopedia PWN
• Wielki multimedialny atlas świata PWN
• Słowniki PWN: Słownik języka polskiego
• Słownik wyrazów obcych
• Słownik ortograficzny
• Słownik poprawnej polszczyzny

ICIM to nowoczesny interdyscyplinarny warsztat pracy współczesnego ucznia i nauczyciela, który stanowi integralną część naszej biblioteki i z którego można korzystać w godzinach pracy biblioteki. Dzięki ICIM nasi uczniowie i nauczyciele mają dostęp do źródeł informacji we wszystkich możliwych formach: książek, czasopism, informacji zapisanych na nośnikach CD ROM, DVD, informacji dostępnych w Internecie.

ICIM to szansa na szybkie dotarcie do potrzebnych materiałów, które nie zawsze można zdobyć w tradycyjny sposób, a zarazem nowoczesne narzędzie informacji wspomagające kształcenie i rozwijanie różnych zainteresowań.

Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

v  Z  ICIM mogą korzystać wszyscy uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły.

v  Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.

 

v  Korzystanie z Centrum jest bezpłatne.

v  Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki.

 

v  Komputery służą wyłącznie do przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w        bibliotece oraz do korzystania z Internetu.

 

v  Programy edukacyjne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia do innych pomieszczeń.

 

v  Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu.

 

v  Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby (za zgodą opiekuna ICIM) pracujące w ciszy i nie zakłócające rytmu pracy biblioteki.

 

v  Internet służy jedynie do celów edukacyjnych /np. pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych/. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi-bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.

 

v  Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

 

v  Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza /najczęściej do końca roku szkolnego/.

 

v  Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

Szczegółowy regulamin dostępny jest w bibliotece .

 

 

 SPIS LEKTUR

 

SPIS Lektur do pobrania !

 

Do czytelników!

 

    Polska książka kosztuje drogo. Trzeba ją ochraniać przed zniszczeniem, nie załamywać kartek, nie robić na niej żadnych znaków

i napisów.

    Niechaj wróci do biblioteki w takim stanie, aby mogła jak najdłużej służyć innym czytelnikom.

   Dobra książka to najlepszy i niezawodny przyjaciel. Książka kształci i otwiera przed nami świat. Czytajmy sami i nakłaniajmy innych do czytania.

 

Nauczyciele bibliotekarze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  P O D Z I E L     S I Ę    K S I Ą Ż K Ą  !

 

DAJCIE SZANSĘ SWOIM ZAPOMNIANYM KSIĄŻKOM, UWOLNIJCIE JE

Z ZAKURZONYCH PÓŁEK!

PODZIELCIE SIĘ KSIĄZKAMI ZE

 SZKOLNĄ BIBLIOTEKĄ!

 

Na pewno macie w domach książki z których wyrośliście – których już nie czytacie,

przekładacie je z półki na półkę, a których szkoda wyrzucić – dziecięce lektury, bajeczki – wszystko to,

co może zainteresować czytelnika biblioteki szkolnej! Podarujcie je nam – czyli wszystkim uczniom.

 

Spytajcie ciocię, babcię, kuzyna, sąsiada – oni też mogą przechowywać na strychu „Kubusia Puchatka”,

„Mity greckie”, ciekawe opowiadania

czy zbiór śmiesznych wierszyków – jeśli Wam pozwolą – przynieście je do nas – a książki te dostaną drugie życie. „Dzieci z Bullerbyn” na pewno lepiej się będą czuły na półce w bibliotece, wypożyczane i czytane przez dzieci z Radymna –

niż leżąc w zapomnianym kartonie.

 

CZEKAMY CAŁY ROK – nigdy nie wiadomo kiedy będziecie robić w domu generalne porządki!

 

Biblioteka szkolna czeka!