16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Kadra pedagogiczna

KADRA PEDAGOGICZNA

rok szkolny 2019/2020

 

mgr Paweł Kalisz– dyrektor szkoły – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Alina Suchy – wicedyrektor – nauczyciel biologii

 

mgr Tomasz Andrejko – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Krystyna Bąba – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Biesiadecka – wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Anna Borówka – nauczyciel historii, nauczyciel wspomagający

mgr Iwona Brzuchacz – nauczyciel plastyki, nauczyciel wspomagający

mgr Maria Burbeło – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Marta Czerniecka – nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Gałęza – pedagog, terapia pedagogiczna

mgr  Dorota Goraj – Przybylska – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Edward Hamacher – nauczyciel wychowania fizycznego, nauczyciel wspomagający

mgr Małgorzata Hamacher – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Kamila Herman – nauczyciel języka angielskiego

mgr Piotr Kalisz – nauczyciel doradztwa zawodowego

mgr Elżbieta Kawulka – nauczyciel języka polskiego

mgr Jan Konowalik – nauczyciel języka angielskiego

mgr Elżbieta Koralewicz – Bagińska – nauczyciel plastyki, muzyki

mgr Piotr Kuta – nauczyciel języka angielskiego

dr Maria Lewandowska – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie

mgr Maciej Lizoń – nauczyciel wychowania fizycznego, terapia pedagogiczna

mgr Wiesław Luft – nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Joanna Maziarz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Jerzy Mil – nauczyciel matematyki, informatyki, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Anna Pacek – nauczyciel języka polskiego

mgr Renata Pawlik – nauczyciel chemii, biologii, nauczyciel wspomagający

mgr Izabela Popkiewicz – wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Elżbieta Pusztuk – logopeda

mgr Agnieszka Radziejowska – nauczyciel techniki, informatyki, nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Rak – nauczyciel języka polskiego, terapia pedagogiczna

mgr Marzena Reszka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr ks. Tomasz Ruchała – nauczyciel religii

mgr Edyta Sowa – nauczyciel fizyki, nauczyciel wspomagający

mgr Elżbieta Stefaniuk  – nauczyciel matematyki

mgr Grażyna Stopa – katechetka, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

mgr Ala Sucha – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Andrzej Suchy – nauczyciel informatyki, geografii

mgr Alicja Szpunar – nauczyciel przyrody, geografii, wychowawca świetlicy szkolnej

mgr ks. Krzysztof Szyndler – nauczyciel religii

mgr Dominika Świętoniowska – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca świetlicy szkolnej

mgr Urszula Tereszko – nauczyciel matematyki

mgr Danuta Woźniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej