16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na podstawie  §5 ust. 2 pkt.1 lit b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego z dnia 11 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.1603 ze zm.) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r.:

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radymnie ustala następujące dni:

  • 02, 03 stycznia 2020 r.
  • 12 czerwca 2020 r.
  • 16, 17,18 czerwca 2020 r. – egzamin ósmoklasisty

jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020.