16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl
Mały mistrz

Mały mistrz

Projekt „ Mały Mistrz”

Od 1 września 2014 Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r.  realizuje ogólnopolski  projekt „ Mały Mistrz” wspierany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Samorządy Województwa i Miasta Radymno. Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I – III szkół podstawowych, a jego ideą jest uatrakcyjnienie zajęć wychowania fizycznego oraz wzrost aktywności sportowej uczniów. Uczniowie podczas trwania projektu zdobędą sprawności:

Rowerzysta-Turysta,

Gimnastyk-Tancerz,

Saneczkarz – Narciarz – Łyżwiarz,

Piłkarz,

Lekkoatleta,

Po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych uczniowie otrzymają odznakę, którą wkleją do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program „ Mały Mistrz” w tym roku skierowany jest do uczniów klas I i realizowany będzie przez 3 lata w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (A. Kosztyła, A. Sucha, D. Woźniak) przy wsparciu nauczycieli wychowania fizycznego (W. Luft, M. Lizoń). Przystępując do programu, nauczycielki klas I oraz nauczyciele wychowania fizycznego przeszli odpowiednie szkolenie wprowadzające w założenia programu oraz sposoby jego realizacji.