16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

Konkurs literacki : „W ten świąteczny czas…”

utworzone przez | Gru 12, 2020 | Aktualności

Konkurs literacki : „W ten świąteczny czas…”

1.Założenia konkursu :

  1. Konkurs adresowany jest dla uczniów klas I-VIII
  2. Celem konkursu jest promowanie twórczości literackiej wśród uczniów szkoły oraz ukazanie pozytywnych postaw bohaterów związanych z obchodami świąt Bożego Narodzenia.
  3. Celem nadrzędnym jest promowanie talentów literackich dzieci, ich sposób dzielenia się emocjami i osobistymi przemyśleniami.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
  5. Warunki uczestnictwa w konkursie :
  6. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klas I-VIII.
  7. Konkurs polega na napisaniu opowiadania, którego treść stanowi historia prawdziwa lub fikcyjna mające swój przebieg w święta Bożego Narodzenia, ukazująca wpływ świąt na życie bohatera lub bohaterów.
  8. Opowiadanie powinno spełniać następujące kryteria:

– przesłanie świąteczne( miłość, pokój, radość)

– nie może przekroczyć 3 stron formatu A 4

– powinno posiadać tytuł

– pisane czcionką Times New Roman 14 lub wyraźnym pismem odręcznym

– informacje dotyczące autora ( imię, nazwisko, klasa)

-własnoręcznie zrobione ilustracje, wklejone do tekstu

-prace wysyłamy na adres: konkursy.pol@gmail.com

TERMIN NADSYŁANIA PRAC: 20 GRUDNIA 2020 R.

  1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzcę oraz przyzna dyplomy i nagrody
  2. Lista nagrodzonych osób dostępna będzie na stronie szkoły.

 

Organizatorzy: Elżbieta Kawulka, Anna Pacek