16 628 10 66 sp_radymno@pro.onet.pl

W dniu 7 września 2010 roku odbyła się w naszej szkole szczególna uroczystość. Szkoła wyróżniona została medalem „ PRO MEMORIA ”. Uroczystość odbyła się w Dniu Patrona Szkoły – BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 r. W imieniu Ministra Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Burmistrz Miasta Radymno pan Wiesław Pirożek odznaczył Szkołę Podstawową w Radymnie medalem „ PRO MEMORIA” . Medal wraz z dyplomem złożył na ręce pani dyrektor Marii Jędrejko.

Medal ” PRO MEMORIA „ to polskie odznaczenie cywilne ustanowione 25.01.2005 r. przez Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i przyznawane za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Odznaczenie medalem „ PRO MEMORIA ” to ogromne wyróżnienie dla naszej szkoły.

awers

Medal PRO MEMORIA

rewers